Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

V tomto týdnu se v naší třídě u obrázků, fotek a knih seznámíme s ptáčky, které v zimě na procházce můžeme pozorovat na krmítku.
Nenecháme je hladovět a doneseme jim něco dobrého do zobáčku. Povíme si, která strava je pro ptáčky vhodná a která ne.
Budeme ptáčky malovat a lepit na kolíčky i krmítko ze špachtlí
Vyrobíme závěsný ptačí mls
Vyzkoušíme si psaní ptačím brkem a určíme počet slabik ve slovech
Zdoláme překážkové dráhy pomocí ptačích poskoků
Vyzkoušíme vyvážit ptáčky větvičce, magnetismus a jak vypadá peří pod mikroskopem
Grafomotoriku procvičíme na velkém archu v jednotahovce, najdeme správný stín, doplníme řadu zahrajeme si Logico s ptačím peřím
Složíme obrázek ptáčka z tangramu, použijeme k třídění semínek pinzety a prsty jako zobáček
Naučíme se ptačí taneček a písničku

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram