Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Tento týden se s dětmi seznámíme s ochranou přírody, naučíme se třídit odpad, povíme si co to vlastně je ta... EKOLOGIE

Ateliér – vyrobíme si barevné květiny – z papírových ruliček i z prázdných plastových lahví

Manipulační hry – poskládáme si větrník a vlaštovku metodou origami

Pokusy a objevy – vyzkoušíme chuť a vůni bylinek na naší přírodní zahradě a jestli nám počasí dovolí, projdeme se po našem „pocitovém chodníčku“

Dílna – v dílničce vyrobíme domeček pro hmyz a pro škvory

Pohyb a rytmizace – naučíme se říkanky „Papír“ a „Na co jezdí auta“ a zahrajeme si spoustu eko-pohybových her

Školička – nezapomeneme ani na procvičení ručky při různých předškolních aktivitách a úkolech

Knihy a písmena – zaměříme se na zrakové vnímání a skládání podle vzoru, oprášíme poznávání některých písmenek

Zajímavé odkazy: https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/priroda?stupen=predskolni&tema=ekologie-a-ekosystem

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram