Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Rozumím sobě a poznávám ostatní” je téma, které bude Motýlky tento týden provázet. Našim cílem bude rozvíjet empatii a prosociální chování, podpořit u dětí uvědomování si vlastních emocí a jejich vyjadřování. Zaměříme se na rozvoj vztahů ve skupině, rozvoj emocionálního cítění, učení se spolupráci s ostatními. Budeme vnímat vlastní tělo a své pocity a snaha bude spočívat také v rozvoji citlivosti ke svému okolí – přírodě i lidem.

Tyto cíle budeme plnit prakticky v rámci činností jako třeba dramatické improvizace, hry v roli, hry pro rozvoj smyslového vnímání, prosociální hry, pohybové hry, komunitní kruhy, výtvarné a pracovní činnosti, cvičení, poslech vážné hudby, zpěv atd…

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram