Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Během následujících dvou týdnů nás čekají rozmanité aktivity spojené s tématy Velikonoc a vítání jara. Kromě zpívání písniček a hrání pohybových her se děti mohou těšit na různé výtvarné aktivity, jako je výroba velikonočních dekorací materiálů, jako jsou větvičky, papír a barvy. Budeme společně tvořit moranu, která je symbolický rituál vyhnání zimy a přivítání jara, což dětem poskytne nejen možnost projevit svou kreativitu, ale také pochopit historický a kulturní kontext této tradice. Kromě toho budeme zkoumat přírodu, abychom lépe pochopili změny, které přicházejí s jarem. V dílně si vyrobíme velikonočního zajíčka, v objevech a pokusech budeme zkoumat, co se stane, když zasadíme semínko a mnoho dalšího.  Tyto aktivity nejenže poskytnou dětem příležitost k učení se nových dovedností a rozvoji kreativity, ale také podpoří jejich porozumění tradičním hodnotám a zvyklostem spojeným s Velikonocemi a jarem.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram