Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Slyšíte tiché cinkání podkoviček?
Do Berušek přijíždí svatý Martin.

Dozvíme se legendu o sv. Martinovi.
Naučíme se novou písničku a básničku s pohybem.

Projedeme se ve třídě na koni. Ukováme koňské podkovy i meč a možná si upečeme i něco dobrého.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram