Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Ateliér 

 • kreslíme a malujeme - to jsem já, můj kamarád, moje nejoblíbenější hračka
 • práce s přírodninami - kreativita, lepení, stříhání - listy, kaštany, žaludy, šípky aj.

Pohyb

 • procvičení svalových oblastí, PH - Na Adama, Na bublinu, Na veverku, Na hada aj.
 • Pov - na zahradě – běh, skoky, hry s míčem, házení, kutálení. Herní prvky, kola, hopsadla.
 • vycházky  - kde bydlím, kde bydlí můj kamarád

Školička

 • Co děláme celý den v MŠ a doma – rozhovory u obrázků – rozvoj slovní zásoby a výslovnosti
 • Grafomotorika  - motivované uvolňovací cviky
 • Pracovní listy – hygiena, co k sobě patří
 • Počítáme kaštany - určujeme – více, méně, stejně, první, prostřední, poslední

Manipulace

 • DH – Kam co uklidíme, DH – Co je v pytlíku – poznávání předmětů jen podle hmatu
 • Konstruktivní stavebnice – úkol dle zadání

Dramatizace

 • Pohádka - Náš Toník se nerad myje, Pohádka – O budce, Sluchová hra – Na ozvěnu

Dílna

 • Pracujeme jako tatínek – zatloukáme hřebíky apod., Lepíme domeček z dřívek - MŠ, můj dům
 • Kreativní vytváření – lepení z krabiček – hračka, fantazie...

Knihy a písmena

 • Pohádka - Kouzelné slovíčko, Knihy – vyhledáváme obrázky MŠ
 • Básničky - Pořádníček, To jsou prsty, to jsou dlaně, Hop, punčoško, na nohu

Kostky

 • Stavíme z kostek - naše třída, naše zahrada, můj pokojíček

Písně a hudba

 • Zpěv písní s klavírem, orffovy nástroje - Kočka leze dírou, Ovčáci, čtveráci, Pec nám spadla
 • Poslech hudby – relaxační, ukolébavka

KK

 • Rozhovory u obrázků - Ráno, poledne, večer a Co děláme celý den v MŠ a doma

Pravidla třídy

 • opakujeme a upevňujeme - slušné a pěkné chování, umývání rukou, úklid hraček, oblékání a pořádek, bezpečnost při hře
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram