Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

V následujících dvou týdnech se ve třídě Broučků budeme všemi smysly seznamovat se světem domácích zvířátek. Do tématu vstoupíme pohádkou ,, O koťátku, které zapomnělo mňoukat,,

Sluch a mluvidla procvičíme ve sluchových hádankách a také v písni ,, Krávy, krávy,, nebo ,,Kočka leze dírou,, V centrech aktivit mohou děti vyzkoušet pestré a zábavné činnosti.

Pohyb: prolézání obručí a tunelu, překážková dráha s vajíčkem na lžičce

Hudba: zpěv písní o zvířátkách:,,Já mám koně,,nebo,, Krávy, krávy,, a ,, Kočka leze dírou,, s možností naučit se píseň na klávesy podle barevných not

Ateliér: kuřátko ve skořápce s trháním papíru, malování oblíbeného zvířátka barvami

Manipulace: skládání puzzle, sbírání zrníček pinzetou, vkládání tvarů, hledání podle hmatu

Školička: spol.hry Zvířecí rodinky, pexeso, spojování stínů, počítání do 4, dokreslování zvířat

Knihy a písmena: prohlížení knih a encyklopedií, skládání a zapisování slov podle vzoru

Voda: lovení předmětů cedníkem z vody jako kachny

Kostky: stavba farmy se zvířátky v ohrádkách a příbytcích z kostek

Dramatizace: O koťátku, které zapomnělo mňoukat s prstovými loutkami a Na veterináře

Děti mohou po domluvě s rodiči přinést knížku s domácími zvířaty nebo svoje domácí zvířátko.

V pátek plánujeme vycházku ke zvířátkům do Jižanského dvorku.

Děti se také mohou těšit na ukázku jezdeckého vybavení od paní učitelky Evičky

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram