Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Kdo by neznal pranostiku o svatém Martinovi, jak přijel na bílém koni.

V tomto týdnu si budeme s dětmi o sv. Martinovi povídat, ale nejen povídat.

Děti budou mít možnost rozšířit si svoje znalosti, dovednosti a fantazii, projevit svoji kreativní tvořivost a to vše uplatnit ve svatomartinské dramatizaci.

Nejdříve si poslechneme Pohádku - O sv. Martinovi a také ji zhlédneme na interaktivní tabuli.

V ateliéru a dílně budou děti malovat a tvořit doplňky a kostýmy k dramatizaci.

Seznámíme se s písmenky „M“ a „K“ ( Martin, Kůň ) - s pomocí interaktivní tabule a budeme si říkat, co vše na tato písmenka začíná.

Procvičíme si dovednosti na pracovních listech a v grafomotorice.

Zazpíváme si pěknou písničku – o sv. Martinovi za doprovodu rolniček a ťukání skořápek oříšků.

Budeme si povídat o koníčcích – čím se živí, jak se o ně staráme, jak jsou užiteční, jak pracují, jak vypadají – části těla, jak se projevují, řehtají, název mláděte apod.

Zahrajeme si pohybové hry - Na koníčky, Na vojáky a Na husí pochod .

A nakonec si v centru Dramatizace zahrajeme divadelní představení - Svatý Martin na bílém koni – s vlastnoručně dětmi vyrobenými doplňky a kostýmy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram