V hrudním koši srdce máme, do bříška si jídlo dáme…

Budeme navazovat na předcházející týden. Zaměříme se na zopakování lidské kostry, funkci lidského mozku, srdce, plic, povíme si o putování sousta tělem. Záměrem také bude uvědomění si významu zdravé stravy, pohybu a vůbec zdravého životního stylu.

Ateliér

 Školička

Manipulace

Knihy a písmena

Pohyb

Kostky

Pokusy a objevy