Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Podklady pro distanční výuku

Ateliér

Domácnost

  • hmyz z listového těsta

Školička

Kostky

  • Z klacíků postavit mraveniště (dráhu), kde se budou následně foukat pingpongové míčky – jako mravenčí vajíčka

Manipulace

  • v proutěném koši pavučina, na dně plastové hračky hmyz nebo bambulky – děti se snaží pinzetou vyndávat na tácek.

Pohyb

  • Mravenčí komůrky
  • Hra na kukly

Knihy a písmena

  • Práce s encyklopediemi a knihami o hmyzu – vyhledávání hmyzu, všímat si rozdílů mezi jednotlivými druhy, povídání si o nich.
  • Na čtvrtku nakreslit tělo brouka – hlava, hruď, zadeček. Dokreslit nohy, tykadla,…
  • Poskládat slovo podle předlohy – BROUK, HMYZ. Vytleskat slovo (tleskni o jedno/dvě více/méně,…), zaznačit tečkama počet slabik, poznat první a poslední písmeno.

Dílna

  • Hmyzí domeček

Divadlo

  • dramatizace básničky „Polámal se mraveneček“

Hra „Na mravenčí komůrky“

Pomůcky: švihadla, lana, malé obruče, pracovní listy, pastelky, fixy.
Pohybová část: Učitelka vyznačí ve třídě (nebo na zahradě) část plochy - mraveniště, do které umístí malé obruče. Děti-mravenci pobíhají kolem mraveniště a na znamení učitelky se běží schovat "do komůrky" - do obruče.
Učitelka říká dětem říkanku, na jejíž poslední verš se děti-mravenci běží schovat do svých komůrek:

Mravenci
Mezi stromy v jehličí
vedou cesty mravenčí.
Mravenci pilně pracují,
pak do komůrek spěchají.

Za mravenci do přírody

Pomůcky: mraveniště v lese, lupy.
Popis činnosti: Děti se s  učitelkou vydají do lesa k mraveništi. Protože mravenci chodí po cestičkách v řadě za sebou, zkusíme  jít jako mravenci – děti jdou určitý úsek v zástupu za učitelkou, řadu uzavírá druhá  učitelka nebo starší dítě.

Řada dětí-mravenců dojde až k mraveništi. Děti pozorují mravence a mraveniště. Odhadují, kde jsou asi komůrky pro vajíčka, kde spinkají larvičky apod. Sledují mravence, kteří rychle pobíhají kolem mraveniště, hlídají ho, opravují, shání potravu. Děti si nechají lézt mravence po ruce a také je pozorují pod lupou – počítají, kolik má nohou, zda má tykadla, jak vypadá hlava a tělo mravence, jakou mají barvu, zda vydávají nějaké zvuky. Většina dětí se nebojí mravenců dotýkat a pozorovat je zblízka, a ty bázlivější zjistí, že když ony neubližují zvířátkům v přírodě, ani ona nebudou ubližovat jim.

Pomůcky: látkové čepičky - mravenci, dětská lékárnička, obvaz.
Popis činnosti: Učitelka seznámí děti s novou veršovanou pohádkou „Polámal se mraveneček“:

Polámal se mraveneček,
ví to celá obora -
o půlnoci zavolali
mravenčího doktora...

Nejprve děti s učitelkou udělají rozbor veršované pohádky. Děti si tak upevní děj a také společně přijdou na to, jak se ostatní mravenci snažili nemocnému mravenečkovi pomoct. Zdůrazníme dětem, že psychická podpora je pro uzdravení kamaráda velmi důležitá a pomáhá mu k rychlejšímu uzdravení.

Děti se verše naučí, po té si veršovanou pohádku zahrají. Jedno dítě hraje nemocného mravence, další mravenčího doktora, ostatní stojí "u postýlky" a utěšují nemocného mravence. Hlavní role nemocného mravence a mravenčího doktora si děti střídají.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram