Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Cílem tématu je získat nové informace o vesmíru a uvědomit si, že jsme jeho součástí. Také se budeme učit pracovat s novými informacemi a kde vůbec je lze získat.

Ateliér

  • Malujeme planety a hvězdy na velký formát, volíme netradiční techniky

Dílna

  • Vyrábíme sluneční 3D soustavu

Objevy a pokusy

  • Vyfoukáváme mlhovinu z jarové směsi

Manipulace

  • Vyrábíme obrázkový dalekohled a pracujeme se světlem( baterkou)

Divadlo

  • Vesmír na koberci pomocí náčiní vytváříme obrazce připomínající planety a hvězdy

Školička

  • Vyhledáváme informace z knih a na internetu
  • Pracujeme s tabletem - výukový program Vesmír
  • Logico tabulky

Domácnost

  • Zdobíme jednohubkové planetky pomazánkou a zeleninou

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram