Veverka Zrzečka a její kamarádi

Záměrem tématu je seznámit děti s tím, že některá zvířata zimu přečkají zimním spánkem, ale další potřebují pomoc od člověka.

Školička – aktivity k rozvoji JM, GM, ZV, MP

Knihy a písmena – aktivity k rozvoji předčtenářské gramotnosti a ZV

Ateliér: kresba a malba – zvířata

Hudba – píseň Veverka

Dramatizace – pohádka Budka

Dílna: vyrábění – zvířata (papír, vlna, dřevo)

Pokusy – z jakého zvířete jsou kosti?

Manipulace – aktivity se ,,zvířaty”

Co všechno bude jejich obsahem, rozhodneme při společném pondělním plánování.