Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Záměrem tématu je seznámit děti s tím, že některá zvířata zimu přečkají zimním spánkem, ale další potřebují pomoc od člověka.

Školička – aktivity k rozvoji JM, GM, ZV, MP

Knihy a písmena – aktivity k rozvoji předčtenářské gramotnosti a ZV

Ateliér: kresba a malba – zvířata

Hudba – píseň Veverka

Dramatizace – pohádka Budka

Dílna: vyrábění – zvířata (papír, vlna, dřevo)

Pokusy – z jakého zvířete jsou kosti?

Manipulace – aktivity se ,,zvířaty”

Co všechno bude jejich obsahem, rozhodneme při společném pondělním plánování.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram