Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Prvních čtrnáct dní se seznamujeme s naší školkou, s kamarády, s učitelkami a asistentkami.

Hrajeme poznávací, kolektivní a pohybové hry.

Postupně začínáme rozvíjet společenské chování (pozdrav, poděkování,…) - posloucháme hudbu, čteme z knih, hodně si povídáme a nasloucháme, rozvíjíme komunikační dovednosti.

Seznamujeme se s prostředím školky – nabídkou hraček a vzdělávacích aktivit ve třídách (stavebnice, kostky, puzzle, kuchyňka, auta, pohybové prvky,…), často pobýváme na zahradě MŠ a využíváme herní prvky.

Upevňujeme hygienické návyky – postupná svačina, oběd, hygiena, samostatnost při stolování.

Podílíme se na tvorbě třídních pravidel – grafické znázornění, co chci a nechci, co můžu, kompromisy, domluva, řešení konkrétních situací

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram