Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Seznámíme se z pohádkou: Boudo, budko, Koblížek, Perníková chaloupka, Červená Karkulka.
V dramatizaci si zahrajeme loutkové divadlo, ve školičce budeme pracovat s předčtenářskou gramotností, grafomotorikou, tříděním a přiřazováním postav do pohádek, ve výtvarném ateliéru si vyrobíme papírové loutky.
V domácnosti si uvaříme kaši z pohádky: Hrnečku vař! V knihách a písmenech budeme přiřazovat písmena k předloze, vytleskávat slabiky, určovat první písmeno ve slově.
V manipulaci poskládáme dějovou linii pohádky z jednotlivých obrázků.
Podpoříme rozvoj řeči vyprávěním krátkých, pohádkových příběhů.
Zahrajeme si pexeso s pohádkovou tématikou.
Prohlédneme si oblíbené pohádkové knihy.
Prosíme rodiče a děti, aby přinesli do MŠ svou oblíbenou pohádkovou knihu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram