Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

U Broučků se v před velikonočním týdnu zaměříme především na výrobu kraslic z vyfouknutých vajíček a pestře vybarvených velikonočních přání. Naučíme se koledu.
Seznámíme se s tradicemi a řekneme si jaké přívlastky mají dny ve svatém týdnu a proč.
Upečeme si beránka, upleteme malou mrskačku, vyzkoušíme pár pokusů s vejci: v octě, vodě, vařenými i syrovými.
Procvičíme si obratnost při nesení vejce na lžíci a hodu do košíku, při pohybových hrách : ,, Chodí vejce okolo“ ,,Zlatá brána“ ,,Zajíček v své jamce“
Zopakujeme si pravidla správného chování pro dobré soužití. Ale také porovnávání podle velikosti, počítání, barvičky, skládání z částí, otiskování razítek, dodržení linie na jednotažce- grafomotorika.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram