Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Tento týden se budeme věnovat tématu Velikonočních svátků. Připomeneme si význam Velikonoc a tradic, které se v tomto čase dělají. Zahrajeme si tématické pohybové hry. Zazpíváme si jarní velikonoční písničky a zopakujeme si básničku pro koledování vajíček. Děti se s tímto tématem budou seznamovat zábavnou formou pomocí diskuze “brainstormingu”, ilustračních obrázků, pohádek, her a také pomocí center, kde nás čeká plno zajímavých aktivit.

V centru ateliér si děti budou moct ozdobit kraslici, také bude možnost si vyrobit přáníčko, nebo nakreslit a ozdobit kuřátko, nebo ovečku.

V centru manipulace bude možné si zaplést opravdovou pomlázku z proutí. Také na děti budou čekat další manipulační hry, kde budou provlékat, skládat puzzle, nebo kostičky podle předlohy s jarními motivy.

Centrum školička bude obsahovat pracovní listy, kde děti budou rozvíjet zrakové vnímání a diferenciaci, předmatematické představy, grafomotoriku a orientaci na ploše a v prostoru. Tyto pracovní listy budou tématicky zaměřené na velikonoce. Také děti budou moct hrát tématickou hru, nebo skládat podle dějové posloupnosti.

V centru pokusy a objevy si děti budou můžou vyzkoušet pokus s gumovým vajíčkem, kdy si naloží skutečné vajíčko do octa a mělo by vytvořit gumovou strukturu.

V dílně bude pro děti připravena možnost si vyrobit zajíčka přitloukáním do dřeva.

Také v centru pohyb budou zajímavé aktivity, jako nošení (slalom) umělých vajíček na lžičce, nebo kutálení se jako vajíčko.

V centru domácnost se bude připravovat vajíčková pomazánka, která se bude mazat na nakrájený rohlík.

V centru voda a písek budou děti hledat v písku schovaná malá polystyrenová vajíčka.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram