Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Tento týden se s dětmi seznámíme s Arktidou a Antarktidou, budeme si prohlížet mapy a učit se o životě Eskymáků a různých zvířat.

Pohyb

Budeme trénovat hrubou motoriku a vyzkoušíme si skákání po ledových krách, také si zahrajeme na Eskymáky a budeme lovit ryby a seznámíme se se psím spřežením.

Knihy a písmena

V atlasu světa si prohlédneme Arktidu, Antarktidu i ostatní země, zkusíme také vyhledat na obrázcích, jaká zvířata v daných zemích žijí. Také budeme trénovat slabikování a vyhledávání jednotlivých písmen ve slovech.

Pokusy a objevy

Děti budou zkoumat pod lupou globus a mapy světa. Také si vyzkoušíme pár pokusů s ledem.

Manipulace

Děti si mohou vyzkoušet postavit malé iglú z kostek cukru.

Kostky

Děti budou spolupracovat a pokusí se společně z velkých dřevěných kostek postavit iglú.

Školička

Ve školičce děti čeká spoustu zajímavých pracovních listů, kde budou trénovat počítání, ale i dovednosti, které potřebují při psaní.

Ateliér

Na černý papír si děti bílou pastelkou mohou nakreslit Eskymáky či zvířata dle svojí vlastní fantazie. Zkusíme také na papír vykouzlit polární záři pomocí provázku a barev.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram