Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Tento týden se s dětmi budeme učit o různých zvířatech, které u nás žijí. Budeme si povídat o jejich životě, o tom, jak se zvířata živí přes zimu a podobně.

Pohyb – Trénujeme hrubou motoriku. Děti budou skákat po stopách medvěda.

Knihy a písmena – Děti si budou prohlížet různé knihy o zvířatech a pokusí se vyhledat co nejvíce obrázků se zvířaty. Také si vyzkouší psát prstem do mouky počáteční písmena názvů různých zvířat.

Pokusy a objevy – Děti budou zkoumat pod lupou zvířecí stopy, také si budou moct osahat opravdové paroží a prozkoumat jej pod lupou.

Manipulace – Práce s pinzetou – děti budou pinzetou nabírat malé předměty a třídit je podle barev, počtu a dalších kritérií.

Kostky – Úkolem dětí bude postavit z kostek les a najít vhodná gumová zvířátka, která v lese žijí.

Školička – Ve školičce děti čeká spoustu zajímavých pracovních listů, kde budou trénovat počítání, ale i dovednosti, které potřebují při psaní. Zároveň si procvičí s různými pomůckami přiřazování obrysů.

Ateliér – Kresba lesního zvířete dle vlastního výběru. Práce s látkou.

Hudba – Práce s hudebními nástroji – rytmizace nové písničky i písniček známých.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram