Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Зарахування українських дітей / Zápis ukrajinských dětí

 • Дата та час запису: 5. 6. 2023, 10:00 - 16:00.
 • прийом заявок: 12.6. 2023, 10:00 - 16:00.
 • Місце запису: MŠ Brno, Uzbecká 30, p.o.
 • Оголошення результатів: 12. 6. 2023
 • Орієнтовна кількість дітей: 0
 • Termín zápisu: 5.6. 2023, 10:00 - 16:00.
 • Sběr přihlášek v MŠ: 12.6. od 10:00 - 12:00
 • Místo zápisu: MŠ Brno, Uzbecká 30, p.o.
 • Vyhlášení výsledků: 12. 6. 2023
 • Předpokládaný počet přijímaných: 0

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Директор дитячого садка повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 • Дата та час запису: 5. 6. 2023, 10:00 - 16:00.
 • прийом заявок: 12.6. 2023, 10:00 - 16:00.
 • Місце запису: MŠ Brno, Uzbecká 30, p.o.
 • Оголошення результатів: 12. 6. 2023
 • Орієнтовна кількість дітей: 0

Порядок запису

 1. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.
 3. Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  • заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)
  • документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  • документ, що дає право представляти дитину;
  • довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)
 4. Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

У Брно 22. 03. 2023 р


Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Ředitel mateřské školy oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

 • Termín zápisu: 5.6. 2023, 10:00 - 16:00.
 • Sběr přihlášek v MŠ: 12.6. od 10:00 - 12:00
 • Místo zápisu: MŠ Brno, Uzbecká 30, p.o.
 • Vyhlášení výsledků: 12. 6. 2023
 • Předpokládaný počet přijímaných: 0

Organizace zápisu

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole);
  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2023 5 let)
 4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

V Brně, dne 22. 3. 2023                         

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram