Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Logopedická depistáž zrušena

Z důvodu nozového stavu je logopedická depistáž dne 15. 10. zrušena.

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram