Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Přípravné třídy na ZŠ Arménská

Vážení rodiče dětí s odkladem školní docházky, na ZŠ Arménská se otvírá přípravná třída pro děti, které nejsou zcela zralé pro nástup do 1. třídy ZŠ.

Tato třída se zaměřuje na vyrovnávání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost, a to v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat.

Výchovně vzdělávací program trvá 4 vyučovací hodiny. V případě zájmu, může pak dítě docházet do školní družiny.

Stravování probíhá ve školní jídelně.

Podání žádostí do přípravných tříd na ZŠ Arménská je do 6. 6. 2022.

Žádosti k přijetí obdržíte v MŠ.

Bližší informace zde

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram